Bentuk Aktiviti Pendidikan


Format Aktiviti BPP-MIS

Konvensyen

Contoh: Konvensyen Pendidikan Prasekolah

Kembara

Contoh: Kembara Hijrah dan Kembara Kasih

Kolokium

Contoh: Kolokium Mahasiswa Islam Sarawak dan Kolokium Belia Islam Sarawak

Wacana

Contoh: Wacana Belia Wanita, Wacana Wanita dan Wacana Pendidikan Islam

Bengkel

Contoh: Bengkel Kemahiran Cara Belajar, Bengkel Kemahiran Hidup, Bengkel Bina Insan dan Bengkel Jati Diri

Kursus

Contoh: Kursus Kemahiran Berfikir, Kursus Fasilitator, Kursus Jurulatih Fasilitator dan Kursus Pemantapan Jati Diri

Kem

Contoh: Kem Budaya, Kem Asas Budaya dan Kem Seni Budaya

Perkampungan

Contoh: Perkampungan Remaja Islam Sarawak (PEWARIS)

Kuliah

Contoh: Kuliah Tasawur Islam

Lain-Lain Format Aktiviti

  • Simposium
  • Konferens
  • Kongres
  • Muzakarah
  • Ijtima’
  • Muktamar

SUMBER