Categories
Aktiviti Pemimpin dan Individu Prihatin

Kursus Asas Penyelidikan & Penilaian Program untuk Fasilitator BPP-MIS

Pada 19 dan 20 Februari 2022 yang lalu, Kursus Asas Penyelidikan dan Penilaian Program telah dilaksanakan secara atas talian, dengan kehadiran seramai 30 peserta yang terdiri daripada fasilitator yang berdaftar dibawah Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak. Kursus ini telah dibimbing oleh Dr. Sharifah Nooraida Binti Wan Hasan yang merupakan Ketua Jabatan, Jabatan Kepimpinan Kualiti dan Inovasi, Institusi Aminudin Baki, Sarawak. Objektif pelaksanaan kursus adalah:

Menekankan pengetahuan asas penyelidikan dan penilaian program, intipati kursus menyentuh berkaitan dengan beberapa aspek penting yang terdiri daripada:

Antara tangkapan skrin sekitar pelaksanaan kursus secara atas talian sepanjang dua hari.