32 Aktiviti Kanak-Kanak (Aktiviti #1 hingga #32)

Kumpulan Sasar 1: Kanak-Kanak 3-4 Tahun (KKP)

 1. Penubuhan Taska Masjid
 2. Pengurusan & Penambahbaikan Taska Masjid
 3. Pensijilan Pengasuh Taska Masjid
 4. Pembekalan Bahan Asuhan Taska Masjid
 5. Pengurusan Kebajikan Kanak-Kanak Taska Masjid
 6. Penyeliaan Taska Masjid
 7. Pengurusan Pusat Sumber
 8. Pengurusan Taska Eksperimental

Kumpulan Sasar 2: Murid yang Ketinggalan (MKT)

 1. Kem Matematik
 2. Kem Bahasa Inggeris
 3. Kem Sains
 4. Kem Kemahiran Membaca melalui KaBoM
 5. Kem Jati Diri

Kumpulan Sasar 3: Murid yang Berbakat (MBK)

 1. Kem Bina Watak Budaya
 2. Kem Taranum Al-Quran
 3. Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas
 4. Kem Kepimpinan Sekolah
 5. Kem Pengucapan Awam
 6. Kem Seni Khat

Kumpulan Sasar 4: Pelajar yang Berpotensi (PPO)

 1. Bengkel Bina Insan
 2. Bengkel Kemahiran Cara Belajar
 3. Bengkel Kemahiran Asas Komunikasi
 4. Bengkel Asas Fotografi
 5. Bengkel Asas Multimedia
 6. Bengkel Seni Khat
 7. Bengkel Jati Diri

Kumpulan Sasar 5: Pelajar yang Memerlukan Bimbingan (PMB)

 1. Perkampungan Pelajar Islam (PEWARIS)
 2. Kolokium Rakan Sebaya dan Kepimpinan Pelajar
 3. Bengkel Kemahiran Cara Belajar
 4. Bengkel Asas Kajian
 5. Kursus Kemahiran Berfikir
 6. Bengkel Kemahiran Komunikasi Berkesan