32 Aktiviti Rakan Kongsi (Aktiviti #58 hingga #89)

Kumpulan Sasar 9: Pemimpin dan Individu Prihatin (PIP)

 1. Peningkatan Profesionalisme Rakan Kongsi
 2. Majlis Ilmu Pemimpin Masyarakat
 3. Seminar Kepimpinan Islam dalam Pendidikan
 4. Seminar Wanita dan Kepimpinan
 5. Seminar Kepimpinan Dakwah Belia
 6. Kursus Pemerkasaan Jati Diri
 7. Bengkel Tanggungjawab Sosial
 8. Pengurusan Data Ahli Profesional Islam
 9. Wacana Profesional Islam
 10. Kursus Pemerkasaan Kepimpinan dan Pengurusan
 11. Bengkel Pengurusan Khas
 12. Kursus Peningkatan Kecekapan Instruksional
 13. Kursus Peningkatan Pelbagai Literasi
 14. Kursus Kefasilitatoran
 15. Kursus Jurulatih Fasilitator
 16. Kursus Asas Kajian Tindakan
 17. Kursus Asas Penyelidikan dan Penilaian
 18. Aktiviti Penyelidikan dan Penilaian

Kumpulan Sasar 10: Kumpulan Rakan Kongsi (KRK)

 1. Aktiviti Pendidikan
 2. Aktiviti Kepimpinan dan Pengurusan
 3. Aktiviti Sosiobudaya
 4. Aktiviti Pembangunan Kemahiran
 5. Aktiviti Peningkatan Kefahaman Islam
 6. Aktiviti Kekeluargaan
 7. Aktiviti Bina Insan
 8. Aktiviti Kesukarelaan
 9. Aktiviti Khidmat Nasihat
 10. Aktiviti Warga Emas

Kumpulan Sasar 11: Sekolah-Sekolah Majlis Islam Sarawak (SMI)

 1. Aktiviti Pembangunan Staf
 2. Bengkel Pengurusan Sekolah-Sekolah MIS
 3. Randau Pendidikan
 4. Karnival PIBG dan Alumni Sekolah