Bidang Pendidikan

Pengimarahan Masjid || Pendidikan || Ekonomi || Sosiobudaya || Dakwah || Perundangan Islam

Bidang Pendidikan PTMIS

Senarai Tindakan

 1. Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti pendidikan (B2S4P8)
  • Program taska masjid
  • Mengadakan kelas-kelas bimbingan mata pelajaran
  • Klinik kemahiran belajar
  • Aktiviti sukan, permainan dan riadah
  • Majlis ilmu
  • Aktiviti kebajikan dan sosiobudaya
  • Pendidikan Keibubapaan
 2. Mewujudkan sekumpulan rakan kongsi dalam kalangan guru dan pakar-pakar serta agensi setempat untuk membantu pelaksanaan program dan aktiviti pendidikan (B2S4P8)
  • Membentuk kumpulan rakan kongsi
  • Mewujudkan hubungan dan jaringan dengan agensi berkaitan
 3. Melengkapkan masjid dengan pelbagai kemudahan dan peralatan pendidikan (B2S4P9)
  • Mempertingkatkan kemudahan dan peralatan di masjid
 4. Mengenal pasti pakar rujuk setempat dan membangun bank data dan jaringan pakar (B2S5P10)
  • Membangun bank data pakar setempat
 5. Membina kurikulum pendidikan sosiobudaya berasaskan masyarakat (B2S5P10)
  • Membina kurikulum pendidikan sosiobudaya
 6. Melaksana program pendidikan sosiobudaya berasaskan masyarakat (B2S5P10)
  • Melaksana aktiviti yang sesuai dengan keperluan masyarakat setempat
 7. Membina dan melaksanakan program khas untuk memenuhi keperluan spesifik masyarakat setempat (B2S5P11)
  • Mengadakan program khas
  • Melatih kumpulan jurulatih / fasilitator
 8. Membangun rangkaian kemudahan dan prasarana untuk tujuan pendidikan dan latihan (B2S5P11)
  • Membangun dan menambah kemudahan serta prasarana pendidikan
  • Mewujudkan rangkaian kemudahan dan prasarana antara masjid
 9. Melaksana program peningkatan kesedaran dan jati diri untuk para pendidik (B2S6P12)
  • Mengadakan majlis ilmu untuk pemimpin pendidikan
  • Mengadakan program pemantapan jati diri pendidik
 10. Memperbanyak peluang penglibatan para pendidik dalam kegiatan kemasyarakatan (B2S6P12)
  • Memperluaskan program khidmat masyarakat
  • Mengadakan program bimbingan dan kaunseling
 11. Mewujud pangkalan data para pendidik dan ahli akademik Islam Sarawak (B2S6P13)
 12. Memperbanyak peluang interaksi antara para pendidik di sekolah dengan ahli akademik dari IPT (B2S6P13)