Bidang Pengimarahan Masjid

Pengimarahan Masjid || Pendidikan || Ekonomi || Sosiobudaya || Dakwah || Perundangan Islam

Bidang Pengimarahan Masjid

Senarai Tindakan

 1. Melantik ahli JKP Masjid dalam kalangan ahli kariah yang berwibawa (B1S1P1)
 2. Menilai prestasi ahli JKP Masjid secara berterusan (B1S1P1)
 3. Memberi latihan kepimpinan dan pengurusan kepada ahli JKP Masjid (B1S1P1)
 4. Membangun dan melaksanakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang mantap (B1S1P2)
 5. Mewujudkan sistem khidmat sokongan pengurusan dan pentadbiran masjid (B1S1P2)
 6. Mengadakan program latihan untuk meningkat ilmu pengetahuan dan kemahiran pegawai masjid (B1S1P3)
 7. Memantau dan menilai pelaksanaan program latihan (B1S1P3)
 8. Mengadakan program latihan untuk meningkat ilmu pengetahuan dan kemahiran pegawai naqib
 9. Memantau dan menilai pelaksanaan program latihan (B1S2P4)
 10. Memantapkan kerjasama antara JKP Masjid dengan JKKK dan agensi lain (B1S3P5)
 11. Mengada pelbagai program pendidikan untuk pelbagai peringkat kariah (B1S3P5)
 12. Membina satu sistem yang menghubungkan semua masjid secara maya (B1S3P6)
 13. Mewujudkan jaringan kerjasama rakan kongsi untuk setiap masjid (B1S3P7)