Bidang Ekonomi

Pengimarahan Masjid || Pendidikan || Ekonomi || Sosiobudaya || Dakwah || Perundangan Islam

Bidang Ekonomi PTMIS

Senarai Tindakan

 1. Mengadakan program kesedaran tuntutan fardu kifayah (B3S7P14)
 2. Mewujudkan pangkalan data peluang-peluang perniagaan yang disediakan oleh pelbagai agensi (B3S7P15)
 3. Mewujudkan sistem penyebaran maklumat kepada semua institusi Islam (B3S7P15)
 4. Menyediakan khidmat bimbingan perniagaan secara online dan melalui one-stop-centre (B3S7P16)
 5. Menubuhkan koperasi berpusatkan masjid (B3S8P17)
 6. Menubuh konsortium perniagaan dalam kalangan koperasi masjid (B3S8P17)
 7. Mengadakan program meningkatkan kempen kesedaran amalan berwakaf (B3S8P18)
 8. Mewujudkan mekanisme wakaf yang mesra jemaah (B3S8P18)
 9. Mengadakan program peningkatan kesedaran mengeluar zakat harta (B3S8P19)
 10. Mewujudkan mekanisme kutipan zakat harta (B3S8P19)
 11. Menyediakan direktori perniagaan dan keusahawanan orang Islam di Sarawak dan di luar negeri (B3S9P20)
 12. Menubuh Dewan Usahawan Islam Sarawak (B3S9P20)
 13. Menjalankan aktiviti yang memupuk semangat kepenggunaan Islam (B3S9P21)