Bidang Sosiobudaya

Pengimarahan Masjid || Pendidikan || Ekonomi || Sosiobudaya || Dakwah || Perundangan Islam

slide5

Senarai Tindakan

  1. Mengadakan program kesedaran dan kemahiran kekeluargaan (B4S10P22)
  2. Mewujudkan biro khidmat nasihat kekeluargaan di masjid (B4S10P23)
  3. Mengadakan pelbagai program pembangunan belia (B4S11P24)
  4. Mengadakan program kemahiran sosiobudaya (B4S11P25)
  5. Mempelbagaikan aktiviti kemasyarakatan (B4S11P26)
  6. Mengadakan program khas untuk meningkatkan keprihatinan sosial dalam kalangan ummah (B4S12P27)
  7. Mempelbagaikan program untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang faedah dan tanggungjawab hidup berjiran (B4S12P28)
  8. Memperbanyakkan program yang memberikan kesedaran tentang tanggungjawab sosial sebagai tanggungjawab bersama (B4S13P29)
  9. Mewujudkan lebih banyak wadah untuk memudahkan penyaluran bantuan yang pelbagai kepada golongan yang memerlukan (B4S13P29)
  10. Mengadakan pelbagai program peningkatan kesedaran dan keupayaan untuk mengangkat harga diri yang positif (B4S13P30)