Bidang Dakwah

Pengimarahan Masjid || Pendidikan || Ekonomi || Sosiobudaya || Dakwah || Perundangan Islam

Bidang Dakwah

Senarai Tindakan

 1. Membangun bank data pendakwah setempat (B5S14P31)
 2. Mengadakan program latihan dakwah (B5S14P32)
 3. Mengadakan garis panduan perkhidmatan khas untuk para pendakwah bagi kegunaan agensi dakwah (B5S14P33)
 4. Membina kurikulum dan garis panduan bahan-bahan berkaitan (B5S15P34)
 5. Mengadakan garis panduan pelaksanaan dakwah (B5S15P34)
 6. Mewujudkan tabung khas untuk tujuan dakwah (B5S15P35)
 7. Mewujudkan sistem bantuan dan agihan dana kepada badan-badan dakwah (B5S15P35)
 8. Mewujudkan khidmat pakar untuk membantu para pendakwah (B5S15P36)
 9. Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian aktiviti dakwah (B5S15P36)
 10. Memperkemas pelaksanaan aktiviti dakwah (B5S16P37)
 11. Membina jaringan dengan pendakwah bebas / perseorangan (B5S16P38)
 12. Mempelbagai aktiviti dakwah untuk menepati pelbagai keperluan ummah (B5S17P39)
 13. Mengadakan program khas untuk menangani ancaman terhadap akidah (B5S17P39)
 14. Mengadakan program untuk menambah bilangan perkahwinan dalam kalangan masyarakat Islam (B5S17P40)
 15. Mengadakan program untuk meningkat bilangan keluarga besar (B5S17P40)
 16. Mengadakan pelbagai program bantuan kepada mereka yang berminat menganut agama Islam (B5S17P40)