Bidang Perundangan Islam

Pengimarahan Masjid || Pendidikan || Ekonomi || Sosiobudaya || Dakwah || Perundangan Islam

Bidang Perundangan Islam

Senarai Tindakan

 1. Mewujudkan peruntukan undang-undang yang kemaskini (B6S18P41)
 2. Menubuh Unit Syariah di Pejabat Peguam Besar Negeri (B6S18P41)
 3. Mengadakan program kesedaran Undang-undang Keluarga Islam dan Kesalahan Jenayah Syariah (B6S18P42)
 4. Mengadakan program untuk meningkatkan tahap profesionalisme Pegawai Penguatkuasa Agama (B6S18P43)
 5. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Penguatkuasaan (B6S18P43)
 6. Mengadakan program untuk meningkatkan tahap profesionalisme Pegawai Pendakwa Syarie (B6S18P44)
 7. Menambah jawatan dan bilangan personel pendakwaan syarie (B6S18P44)
 8. Menubuhkan Bahagian Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Perintah Mahkamah di Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak (B6S18P45)
 9. Menubuhkan jawatankuasa kerja penguatkuasaan perintah mahkamah (B6S18P45)
 10. Mengadakan program untuk meningkatkan tahap profesionalisme Peguam Syarie (B6S18P46)
 11. Mewujudkan Kaedah-Kaedah Peguam Syarie yang mantap (B6S18P46)
 12. Menambah bilangan perjawatan kehakiman (B6S19P47)
 13. Menubuhkan Suruhanjaya Kehakiman Syariah Negeri (B6S19P47)
 14. Menyediakan kemudahan kehakiman yang berasingan (B6S19P47)
 15. Menubuhkan Jabatan Pendakwaan Syariah (B6S19P48)
 16. Menubuhkan Jabatan Penguatkuasaan Syariah (B6S19P49)