Visi dan Misi

Pengenalan || Fungsi Agensi || Carta Agensi || Carta Organisasi || Jawatankuasa Penasihat || Senarai Staf || Penyelaras Aktiviti || Pusat Kegiatan

 

VISI

Biro perkhidmatan pendidikan yang berwibawa dan berintegriti

 

MISI

Memberi perkhidmatan pendidikan berkualiti yang komprehensif melalui perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, pemantauan, penilaian, penyelidikan dan penyeliaan pelbagai program dan aktiviti pendidikan bagi tujuan memperkaya dan memperkasakan usaha membina dan membangunkan keupayaan ummah di Sarawak.

 

Pengenalan || Fungsi Agensi || Carta Agensi || Carta Organisasi || Jawatankuasa Penasihat || Senarai Staf || Penyelaras Aktiviti || Pusat Kegiatan