Perancangan Strategik

Berbekalkan kepakaran dan pengalaman yang ada, BPP-MIS telah membantu membangunkan beberapa dokumen yang diharapkan dapat memacu pembangunan ummah. Antara dokumen tersebut adalah seperti berikut:

 1. Perakuan Bengkel Bina Upaya Ummah 2007
 2. Rangka Pelan Pertama BPP-MIS 2008-2012
 3. Resolusi Kongres Islam Sarawak 2009
 4. Resolusi Muktamar Masjid-Masjid Negeri Sarawak 2009
 5. Perakuan Bengkel Bina Upaya Ummah II 2010
 6. Buku Pelan Tindakan Majlis Islam Sarawak 2011 – 2020
 7. Rangka Pelan Kedua BPP-MIS 2013-2017
 8. Rangka Pelan Ketiga BPP-MIS 2018-2022
 9. Nadwah Ulama Nusantara 2018
 10. Seminar Budaya Melayu Sarawak 7 2018
 11. Pendidikan Berasaskan Komuniti Berpusat Masjid 2019-2022