Bidang Pengurusan Personel dan Kemudahan


Pengurusan Dana || Pengurusan Personel dan Kemudahan || Pengurusan Data dan Maklumat || Pentadbiran Pejabat || Pentadbiran 3K || Pentadbiran Perhubungan Awam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Ilmu || Pengimarahan Masjid: Perayaan Hari Kebesaran Islam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Kemasyarakatan

ISU  /  PERKARA  3:

Masalah  Kemahiran  /  Sikap  Personel

 

  • Ketidaksanggupan personel  yang  dipilih  /  dilantik  untuk  mengurus  dan  mentadbir  dengan  sepenuh   
  • Kurangnya kemahiran  di  kalangan  personel  masjid  yang  dipilih  /  dilantik

 

CADANGAN  TINDAKAN  3: 

Meningkatkan  Kemahiran  /  Membaiki  Sikap  Personel 

  1. Pihak Majlis  Islam  dan  Kerajaan  Negeri  perlu  menambah  bilangan  Pegawai  Naqib  yang   
  2. Pihak Majlis  Islam  dan  Kerajaan  Negeri  perlu  memberi  elaun  kepada  Jawatankuasa  Pengurusan   
  3. Mengadakan latihan  berterusan  untuk  meningkat  kecekapan  dan  kemahiran  personel  dan  pegawai  masjid 

 

ISU  /  PERKARA  4:

Masalah  Ketiadaan  dan  Kekurangan  Kemudahan 

  • Kekurangan kemudahan  untuk  menampung  keperluan  aktiviti  pengimarahan 

 

CADANGAN  TINDAKAN  4: 

Menambah  Dan  Meningkatkan  Kemudahan  Di  Masjid

  1. Peranan Majlis  Islam  melalui  Tabung  Baitulmal  dan  Lembaga  Amanah  dalam  memberi  kesedaran  waqaf  kepada  umat  islam  untuk  pembangunan  institusi   
  2. Majlis Islam  Sarawak  perlulah  menyediakan  satu  piawaian  rekabentuk  bangunan  dan  senarai  kemudahan  untuk    membolehkan  masjid  memainkan  peranannya  sebagai  pusat  kegiatan