Bidang Pengurusan Data dan Maklumat

Pengurusan Dana || Pengurusan Personel dan Kemudahan || Pengurusan Data dan Maklumat || Pentadbiran Pejabat || Pentadbiran 3K || Pentadbiran Perhubungan Awam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Ilmu || Pengimarahan Masjid: Perayaan Hari Kebesaran Islam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Kemasyarakatan

ISU  /  PERKARA  5:

Pengurusan  Data  dan  Maklumat  Berikut  Kurang  /  Tidak  Diberi  Keutamaan

  • Kewangan
  • Program /  Aktiviti 
  • Kariah
  • Maklumat Asas  Masjid  (Kemudahan,  Keluasan  )
  • Sistem Fail  dan  Perkomputeran

 

CADANGAN  TINDAKAN  5: 

Meningkatkan  Mutu  Pengurusan  Data  dan  Maklumat  Di  Setiap  Masjid 

  1. Mewujudkan satu rangkaian sistem pengurusan data dan maklumat.
  2. Melatih personel di setiap Masjid untuk mengendalikan rangkaian sistem pengurusan data dan maklumat.
  3. Mewujudkan sistem penyebaran maklumat secara berkesan (papan kenyataan, sistem siaraya dsb.)
  4. Menyediakan perkakasan dan kemudahan ICT yang diperlukan kepada setiap masjid dalam sistem rangkaian yang diwujudkan.