Bidang Pentadbiran Pejabat

Pengurusan Dana || Pengurusan Personel dan Kemudahan || Pengurusan Data dan Maklumat || Pentadbiran Pejabat || Pentadbiran 3K || Pentadbiran Perhubungan Awam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Ilmu || Pengimarahan Masjid: Perayaan Hari Kebesaran Islam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Kemasyarakatan

ISU / PERKARA 6:

Masalah Pentadbiran Pejabat 

  • Tiada personel khas untuk mentadbir masjid dan jika ada pun (lantikan dalaman) mereka tidak / kurang mempunyai kemahiran yang sesuai.

 

CADANGAN TINDAKAN 6:

Meningkatkan Mutu Pentadbiran Pejabat 

  1. Majlis Islam Sarawak mewujudkan jawatan khas di setiap masjid untuk menjalankan tugas pentadbiran.
  2. Mengadakan latihan yang sistematik khususnya dalam urusan pembangunan pejabat dan ICT.