Bidang Pentadbiran Perhubungan Awam

Pengurusan Dana || Pengurusan Personel dan Kemudahan || Pengurusan Data dan Maklumat || Pentadbiran Pejabat || Pentadbiran 3K || Pentadbiran Perhubungan Awam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Ilmu || Pengimarahan Masjid: Perayaan Hari Kebesaran Islam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Kemasyarakatan

 

ISU / PERKARA 8:

Tiada Kegiatan Perhubungan Awam di Masjid 

  • Kebanyakan masjid tiada Pegawai Perhubungan Awam
  • Pegawai Perhubungan Awam yang ada tidak terlatih

 

CADANGAN TINDAKAN 8:

Meningkatkan Mutu Kegiatan Perhubungan Awam 

  1. Melantik seorang ahli JKP yang muda dan cergas sebagai Pegawai Perhubungan Awam
  2. Mengadakan latihan sama ada kursus, bengkel atau pendedahan