Bidang Pentadbiran 3K

Pengurusan Dana || Pengurusan Personel dan Kemudahan || Pengurusan Data dan Maklumat || Pentadbiran Pejabat || Pentadbiran 3K || Pentadbiran Perhubungan Awam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Ilmu || Pengimarahan Masjid: Perayaan Hari Kebesaran Islam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Kemasyarakatan

ISU / PERKARA 7:

Masalah Sikap & Kekurangan Dana Bagi Menjalankan Aktiviti 3K 

  • Kurang komitmen JKP melaksanakan 3K
  • Tiada peruntukan
  • Tiada pegawai keselamatan

 

CADANGAN TINDAKAN 7:

Meningkatkan Pengurusan 3K 

  1. Majlis Islam Sarawak mewujudkan panduan dan piawaian 3K untuk semua Masjid.
  2. Mengadakan kempen kesedaran 3K.
  3. Mengadakan smart partnership antara masjid dengan agensi –agensi tempatan seperti pihak berkuasa tempatan, bomba dan seumpamanya.
  4. Mewujudkan jawatankuasa 3K
  5. Majlis Islam Sarawak atau Lembaga Amanah Masjid mewujudkan peruntukan untuk melantik pegawai keselamatan dan juga untuk membiayai aktiviti 3K.