Bidang Pengimarahan Masjid: Kegiatan Ilmu

Pengurusan Dana || Pengurusan Personel dan Kemudahan || Pengurusan Data dan Maklumat || Pentadbiran Pejabat || Pentadbiran 3K || Pentadbiran Perhubungan Awam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Ilmu || Pengimarahan Masjid: Perayaan Hari Kebesaran Islam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Kemasyarakatan

 

ISU  /  PERKARA  9: 

Kegiatan  Ilmu  Agama  &  Akademik  Kurang  Menarik  Minat  Masyarakat 

  • Aktiviti kurang  bermutu  /  bertindih  dengan  kegiatan  dengan  agensi  lain  contohnya  KAFA di  sekolah
  • Kurang guru  /  tenaga  pengajar  yang  berpengetahuan

 

CADANGAN  TINDAKAN  9: 

Meningkatkan  Mutu  Kegiatan  Ilmu  Di  Masjid 

  1. Majlis Islam  Sarawak  mengadakan  kelas  bimbingan  /  kursus  /  bengkel  untuk  mempertingkatkan  ilmu  dan  kemahiran  guru-guru  takmir  yang  ditauliahkan  di  setiap 
  2. Mengadakan pakatan  strategik  dengan  agensi  –agensi  berkaitan  seperti    JPNS,  KAGAT  dan seumpamanya