Bidang Pengimarahan Masjid: Perayaan Hari Kebesaran Islam

Pengurusan Dana || Pengurusan Personel dan Kemudahan || Pengurusan Data dan Maklumat || Pentadbiran Pejabat || Pentadbiran 3K || Pentadbiran Perhubungan Awam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Ilmu || Pengimarahan Masjid: Perayaan Hari Kebesaran Islam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Kemasyarakatan

 

ISU / PERKARA 10:

Kegiatan Perayaan Hari Kebesaran Islam Kurang Sambutan

  • Majlis yang diadakan terlalu rutin dan kurang menarik

 

CADANGAN TINDAKAN 10:

Meningkatkan Mutu Perayaan Supaya Lebih Menarik 

  1. Mengadakan program yang sesuai dengan kehendak semasa.
  2. Pengisian aktiviti ceramah atau forum dalam perayaan hari kebesaran dibantu dengan persembahan multimedia elektronik.