Bidang Pengimarahan Masjid: Kegiatan Kemasyarakatan

Pengurusan Dana || Pengurusan Personel dan Kemudahan || Pengurusan Data dan Maklumat || Pentadbiran Pejabat || Pentadbiran 3K || Pentadbiran Perhubungan Awam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Ilmu || Pengimarahan Masjid: Perayaan Hari Kebesaran Islam || Pengimarahan Masjid: Kegiatan Kemasyarakatan

 

ISU / PERKARA 11:

Kegiatan Kemasyarakatan Kurang Sambutan 

  • Tiada Dana
  • Tiada sambutan kerana kurang kesedaran masyarakat terhadap aktiviti kemasyarakatan di Masjid
  • Kurang kerjasama JKP Masjid dengan ahli kariah

 

CADANGAN TINDAKAN 11:

Meningkatkan Mutu Kegiatan Kemasyarakatan

  1. JKP masjid mengadakan program menyedarkan masyarakat tentang konsep Islam dan peranan masjid yang sebenar bagi mengubah persepsi masyarakat tentang tanggungjawab fardhu kifayah setiap individu dalam menjalankan kegiatan kemasyarakatan.
  2. Penglibatan dan penyertaan pihak swasta dan agensi-agensi dalam menghulurkan dana dan mengadakan program di Masjid.