Garis Panduan Penubuhan Taska

Selari dengan tindakan dalam Bidang Pendidikan Pelan Tindakan MIS iaitu “Tindakan 1: Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti pendidikan”, program taska masjid ini adalah usaha yang bukan sahaja disenaraikan sebagai program dan aktiviti pendidikan masjid, tetapi juga sebagai inisiatif awal memperluaskan lagi peluang pendidikan awal kanak-kanak di kawasan pinggir dan luar bandar. Program ini diharap dapat membangun generasi kanak-kanak yang mesra dengan masjid dari peringkat awal, selain membantu mengimarah dan meningkatkan peranan masjid atau surau sebagai institusi pendidikan dalam setiap komuniti Islam di seluruh negeri Sarawak.

Sebagai rujukan, sila baca dan dapatkan Buku Garis Panduan – Prosedur Memproses Permohonan Penubuhan Taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak di Bahagian masing-masing atau klik pada gambar di bawah untuk memuatturunkannya.

Prosedur Memproses Permohonan Penubuhan Taska