Format Laporan Aktiviti

Sebagai integriti dalam melaksanakan pelbagai aktiviti pendidikan menggunakan dana umum masyarakat, BPP-MIS dan Rakan Kongsi yang menerima geran atau bantuan perlu menyediakan laporan yang mengandungi semua maklumat berikut:

 1. Data Umum Aktiviti

  • Nama Aktiviti
  • Tarikh Aktiviti
  • Tempat Aktiviti
  • Bentuk Aktiviti – Kursus / Kem / Bengkel / Kolokium / Seminar / Pemerolehan / Penubuhan / Pengurusan
  • Penganjur Utama / Bersama
  • Urus Setia Terlibat
  • Perasmi / Tetamu Kehormat (termasuk jawatan dan institusinya)
 2. Fasilitator / Penceramah / URUS SETIA AKTIVITI

  • Nama Individu
  • Peranan dalam Aktiviti
  • Jawatan dan Instititusi
  • Nombor Telefon / Emel Individu
  • Pendidikan / Sijil
 3. Atur Cara / Jadual Aktiviti

  • Hari
  • Masa
  • Tajuk Pengisian
 4. Jumlah Penyertaan AKTIVITI Mengikut Jantina

  • Borang Penyertaan
  • Senarai Kehadiran
  • Senarai Jemputan
 5. Dokumentasi AKTIVITI

  • Gambar (memperlihatkan semua peserta dan fasilitator yang terlibat di tempat aktiviti)
  • Rakaman Video
  • Surat Khabar
  • Laman Web (contohnya: laporan aktiviti di Facebook atau Portal Rasmi)
  • Modul digunakan
 6. Laporan Perbelanjaan Aktiviti

  • Nama Item
  • Jumlah Bayaran
  • Rujukan Resit / Inbois / Baucar Bayaran (beserta bukti perbelanjaan)
 7. Sumber Dana Aktiviti

  • Nama Penaja
  • Bentuk Sumbangan (Wang / Bukan Wang)
  • Nilai / Amaun Sumbangan

Laporan aktiviti yang telah dibuat oleh rakan kongsi boleh dihantar ke rakankongsi16@yahoo.com atau info@bppmis.com untuk dimuat naik ke laman web ini. Selain itu, BPP-MIS juga akan memasukkan ringkasan daripada laporan tersebut ke dalam Laporan Tahunan Program dan Aktiviti BPP-MIS sebagai rekod dokumentasi rasmi.