Penilaian dan Penyelidikan

 • Penilaian Konvensyen Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Randau Pengasuhan Kanak-Kanak 200X – 2017
 • Dapatan Isu dan Masalah Belia Kembara Hijrah 2010 – 2017
 • Penilaian Sekolah MIS (SMK Tun Ahmad Zaidi & SMK Pesantren Abdul Taib Mahmud) 2015
 • Kajian Profil Belia Islam Tingkatan 6 2014-2015
 • Kajian Profil Belia Islam IPT 2016-2017
 • Penilaian Program dan Aktiviti BPP-MIS 2016
 • Penilaian Kelangsungan Taska Masjid (Sri Arjuna, Balai Ringin dan Serian) 2017
 • 10 Domain Sekolah Berkesan (Sekolah SABK MIS) 2017
 • Dapatan Rundingan Meja Bulat SABK MIS I 2018
 • Dapatan Rundingan Meja Bulat SABK MIS II 2018
 • Penilaian Kepimpinan SABK MIS 2018