Tahun 2010

Pelaksanaan Aktiviti Tahun 2010

Bahagian Pendidikan Am: 54 daripada 56 aktiviti

Bahagian Perkembangan Profesional Berterusan: 39 daripada 50 aktiviti

Bahagian Pembangunan Sosiobudaya: 25 daripada 50 aktiviti

Jumlah Aktiviti Dilaksana: 118 daripada 156 aktiviti

 

Sorotan Tahun 2010

  • Kembara Hijrah Bintulu 2010