Tahun 2008

Pelaksanaan Aktiviti

Bahagian Perkhidmatan Pendidikan Am: 31 daripada 34 aktiviti

Bahagian Perkembangan Profesional Berterusan: 23 daripada 23 aktiviti 

Bahagian Pembangunan Sosiobudaya: 17 daripada 21 aktiviti

Jumlah Aktiviti Dilaksana: 71 daripada 78 aktiviti

Sorotan Aktiviti Tahun 2008

  • Perasmian Pejabat BPP-MIS 2008