29 Aktiviti PBK Masjid

Kelompok Aktiviti telah diperkenalkan dalam Bengkel Fasilitator dan Belia Islam pada awal tahun 2018, yang diadakan di setiap Zon (Selatan, Tengah dan Utara) Sarawak. Setiap Kelompok Aktiviti diketuai oleh seorang Ketua Fasilitator yang dilantik sebagai penasihat dan rujukan bagi aktiviti berkenaan.