89 Aktiviti Utama

Dalam Rangka Pelan Kedua BPP-MIS, sebanyak 89 Aktiviti Utama telah dipilih dalam merealisasikan agenda bina upaya ummah yang boleh dibahagikan kepada tiga (3) kumpulan sasar utama iaitu:

Kanak-Kanak (32 Aktiviti)
Belia (25 Aktiviti)
Rakan Kongsi (32 Aktiviti)