Kursus Asas Pengurusan Taska

Pengenalan

Bagi membolehkan Taman Asuhan Kanak-Kanak (Taska) berfungsi dengan baik, pengurus dan guru taska perlu dilengkapi dengan ilmu asas pengurusan.

Kursus Asas Pengurusan Taska bertujuan memberi pendedahan dan kemahiran pengurusan  yang diperlukan.

 

Objektif

Meningkatkan kefahaman tentang tugas dan tanggungjawab sebagai pengusaha Taska.

Menambah pengetahuan dan meningkat kemahiran mengurus Taska.

 

Kumpulan Sasaran

Pengasuh dan Pengusaha Taska

Kandungan

Penubuhan dan Pembangunan Taska

Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti berasas Kebudayaan Setempat

Persekitaran dan Perkembangan Kanak-Kanak

Tugas dan Tanggungjawab Pengasuh Taska

Makanan Seimbang bagi Kanak-Kanak

Penyelarasan Kewangan dan Pentadbiran Taska

Rujukan dan Perhubungan

Kod Rujukan                                   : 21213(1)

Penyelaras   : Sulaiman Saihk Abdul Kadir

E-mel                     : sulaiman@bppmis.com

Leave a Reply

Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak