Bengkel Penulisan Biografi

Pengenalan

Dalam usaha membina jati diri dan memajukan masyarakat hari ini, pengalaman dan sumbangan tokoh-tokoh tempatan perlu dirakam bagi membolehkan masyarakat mendapat maklumat dan pengajaran yang boleh dimanfaatkan serta dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian.

Bengkel Penulisan Biografi membolehkan lebih banyak pengisahan tokoh-tokoh tempatan dirakamkan sebagai warisan sejarah negeri Sarawak.

Objektif

Meningkatkan kefahaman dan kemahiran dalam menghasilkan manuskrip dan menulis biografi.

Menghayati sejarah warisan melalui pengisahan tokoh setempat.

Menghargai sumbangan dan perjuangan tokoh-tokoh tempatan.

 

Kumpulan Sasaran

Rakan Kongsi

Kandungan

Pengenalpastian Tokoh

Kaedah Pencarian Maklumat

Kaedah Pengumpulan dan Analisis Data

Kaedah Penulisan Biografi

Rujukan dan Perhubungan

Kod Rujukan             : 21221(7)

Penyelaras             : Saiee Driss

E-mel       : saiee@bppmis.com

Leave a Reply

Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak