Jawatankuasa Penasihat

Kenali Kami || Visi dan Misi || Fungsi Agensi || Carta Agensi || Carta Organisasi || Direktori Staf || Penyelaras Aktiviti || Pusat Kegiatan

Bagi mengesahkan halatuju dan pendekatan BPP-MIS, Jawatankuasa Penasihat yang dilantik oleh Majlis Islam Sarawak sendiri akan bermesyuarat sekurang-kurang dua (2) kali setahun bagi memberi pandangan dan mengesahkan perancangan dan pelaksanaan aktiviti BPP-MIS bersama jawatankuasa masjid dan rakan kongsinya.

2020-2021

 1. Datu Dr. Hatta bin Solhi (Pengerusi sejak Mesyuarat ke-19 – Bidang Kepimpinan dan Pentadbiran)
 2. Dato Talhata bin Hj. Abg. Hazemi (Pengerusi Mesyuarat ke-18 sahaja dan digantikan oleh Datu Dr. Hatta bin Solhi – Bidang Kepimpinan dan Pentadbiran)
 3. Datin Dr. Napsiah binti Mahfoz (Bidang Pengajian Tinggi)
 4. Profesor Dr. Shahren Ahmed Zaidi Adruce (Bidang Penyelidikan)
 5. Ustaz Haji Md. Ahir bin Ahmad (Bidang Agama)
 6. Tuan Hj. Abang Shamsudin bin Abang Seruji (Bidang Pentadbiran dan Kebajikan)
 7. Datu Jumastapha bin Lamat (Bidang Kewangan)
 8. Dr. Siti Zaleha Reduan (Bidang Pendidikan Awal Kanak-Kanak)

Mesyuarat Ke-18: 16 September 2020
Mesyuarat Ke-19: 23 Oktober 2020

2018-2019

 1. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell (Pengerusi sehingga 30 Disember 2019)
 2. Hj. Iskandar bin Hj. Razali (sehingga 30 Disember 2019)
 3. Datin Dr. Napsiah Mahfoz
 4. Datu Hj. Abdillah Adam
 5. Dato Talhata bin Hj. Abg. Hazemi (Pengerusi bermula pada 30 Disember 2019)
 6. Prof. Madya Dr. Shahren Ahmad Zaidi Adruce
 7. Puan Norjanah binti Hj. Razali
 8. Ustaz Md. Ahir bin Ahmad
 9. Puan Rakayah binti Madon (hingga 30 September 2018 sahaja kerana menyertai BPP-MIS)

Induksi Ahli Jawatankuasa Penasihat Baharu: 30 Ogos 2018

Mesyuarat Ke-13: 6 September 2018

Mesyuarat Ke-14: 28 Disember 2018

Mesyuarat Ke-15: 5 Ogos 2019

Mesyuarat Ke-16: 

Mesyuarat Ke-17: 30 Disember 2019

2016-2017

 1. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell (Pengerusi)
 2. Hj. Iskandar bin Hj. Razali
 3. Datin Dr. Napsiah Mahfoz
 4. Datu Hj. Abdillah Adam
 5. Dato Talhata bin Hj. Abg. Hazemi
 6. Prof. Madya Dr. Shahren Ahmad Zaidi Adruce
 7. Ustaz Hj. Salleh bin Sulaiman
 8. Puan Norjanah binti Hj. Razali

Mesyuarat Ke-11: 18 Julai 2016 di Pusat Kegiatan BPP-MIS

Mesyuarat Ke-12: 28 Disember 2016 di Pejabat BPP-MIS

2014-2015

 1. Datuk Hj. Matnor Daim (Pengerusi)
 2. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell
 3. Prof. Dato Dr. Jamil bin Hj. Hamali
 4. Datu Dr. Hj. Julaihi bin Hj. Bujang
 5. Hj. Iskandar bin Hj Razali
 6. Datin Dr. Napsiah Mahfoz
 7. Hjh. Sukinam Domo
 8. Ustazah Napisah binti Humni
Mesyuarat : 24 Jun 2015 di Pejabat BPP-MIS

2012-2013

 1. Datuk Hj. Matnor Daim (Pengerusi)
 2. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell
 3. Prof. Dato Dr. Jamil bin Hj. Hamali
 4. Datu Dr. Hj. Julaihi bin Hj. Bujang
 5. Hj. Iskandar bin Hj Razali
 6. Datin Dr. Napsiah Mahfoz
 7. Hjh. Sukinam Domo
 8. Ustazah Napisah binti Humni

2010-2011

 1. Datuk Hj. Matnor Daim (Pengerusi)
 2. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell
 3. Prof. Dato Dr. Jamil bin Hj. Hamali
 4. Datu Dr. Hj. Julaihi bin Hj. Bujang
 5. Hj. Iskandar bin Hj Razali
 6. Datin Dr. Napsiah Mahfoz
 7. Hjh. Sukinam Domo
 8. Ustazah Napisah binti Humni

2008-2009

 1. Datuk Hj. Matnor Daim (Pengerusi)
 2. Tan Sri Hj. Safri Awang Zaidell
 3. Prof. Dato Dr. Jamil bin Hj. Hamali
 4. Datu Dr. Hj. Julaihi bin Hj. Bujang
 5. Hj. Iskandar bin Hj Razali
 6. Datin Dr. Napsiah Mahfoz
 7. Hjh. Sukinam Domo
 8. Ustazah Napisah binti Humni

Kenali Kami || Visi dan Misi || Fungsi Agensi || Carta Agensi || Carta Organisasi || Direktori Staf || Penyelaras Aktiviti || Pusat Kegiatan